Explicarea Evangheliei Duminicale prin Cuvinte de învăţătură puse la dispoziţia Credincioşilor prin osteneala Preasfinţitului nostru Părinte Episcop +Ignatie Mureşanul


******************** 2017 ********************
* Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată)
* Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci
* Duminica a 12-a după Rusalii (Tânărul bogat)
* Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor)
* Duminica a 6-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum)
* Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieţii)
* Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinţilor Români)
* Duminica 1 după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor)
* Duminica a 7-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic)
* Duminica a 6-a după Paşti (a Orbului din naştere)
* Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencei)
* Duminica a 4-a după Paşti (a Slăbănogului)
* Duminica a 3-a după Paşti (a Mironosiţelor)
* Duminica a 2-a după Paşti (a Sfântului Apostol Toma)
* Duminica a 6-a din Post (a Floriilor)
* Duminica a 5-a din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca)
* Duminica a 4-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul)
* Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci)
* Duminica a 2-a din Post (a Sf. Grigorie Palama)
* Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi (a lăsatului sec de carne)
* Duminica a 34-a după Rusalii (a întoarcerii Fiului risipitor)
* Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi a Fariseului)
* Duminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencei)
* Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu)
* Duminica a 29-a după Rusalii (a celor zece leproşi)
* Duminica după Botezul Domnului 2017
* Duminica dinaintea Botezului Domnului

******************** 2016 ********************
* Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului) (Genealogia Mântuitorului)
* Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinţilor Strămoşi) - Pilda celor poftiţi la cină
* Duminica a 27-a după Rusalii - Tămăduirea femeii gârbove
* Duminica a 30-a după Rusalii - Dregătorul bogat - Păzirea poruncilor
* Duminica a 26-a după Rusalii - Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina
* Duminica a 24-a dupa Rusalii - Învierea fiicei lui Iair
* Duminica a 22-a după Rusalii - Bogatul nemilostiv
* Duminica a 20-a după Rusalii - Învierea fiului văduvei din Nain