Sfânta Taină a Botezului

Pentru BOTEZUL în Biserica Ortodoxă - download fişier format .DOC

În calitate de părinţi avem datoria sfântă de a ne boteza copiii pe care ni-i dă Dumnezeu, în Credinţa Ortodoxă a părinţilor, a moşilor şi a strămoşilor noştri.

1. Părinţii trebuie să ştie următoarele:
a. Copiii se botează la 40 de zile de la naştere (6 săptămâni), ori curând după aceea.
b. Avem datoria să punem copilului nostru un nume creştinesc, de Sfânt, cu sărbătoare în calendar. E mare greşeală de a lipsi copilul de ziua sa onomastică, creştinească!
c. Naşii copilului să fie de religie ortodoxă, să mărturisească religia ortodoxă pentru că naşii îl reprezintă pe copil în faţa lui Dumnezeu, veghind împreună cu părinţii la creşterea lui duhovnicească. Naşii trebuie să ştie bine Crezul, sau cel puţin să-l poată citi bine. Părinţii împreună cu naşii ar trebui să se spovedească cu o săptămână înainte de botez, lucru pe care ar putea să-l facă sâmbăta seara la vecernie, pentru a fi pregătiţi duhovniceşte de această taină şi pentru a fi iniţiaţi în tainele spirituale ale botezului printr-un dialog cu preotul. În nici un caz nu se acceptă ca naşi persoane care trăiesc împreună dar care nu sunt căsătoriţi (care trăiesc în concubinaj), pentru că ele nu reprezintă ortodoxia şi moralitatea ortodoxă. Naşii nu pot să fie nici măcar catolici, pentru că odată ce mărturisesc credinţa ortodoxă devin ortodocşi fără voia lor.

2. Mama copilului va veni pentru Molitfă în timpul dintre naştere şi botez, sau chiar înainte de Slujba botezului, pentru ca după aceea să poată intra în Sfânta Biserică, să fie de faţă la botez, şi să primească copilul încreştinat.

3. Când venim la botez ne trebuie următoarele:
a. O lumânare mare de botez, gătită cu faşă (şi flori)
b. Două prosoape mari, unul pentru a fi înfăşat până la introducerea în apa botezului şi unul pentru ştergerea pruncului după ce a fost scos din apă
c. Ulei de măsline care va fi sfinţit, o parte folosindu-se în cadrul Sfintei Taine, iar restul pentru candelele din Biserică
d. Cruciuliţă cu lănţişor care se sfinţeşte în apa botezului, şi care trebuie să rămână la gâtul copilului ca purtător al lui Hristos şi apărare împotriva vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Nu aţa roşie de la mâna copilului îl va feri de deochi, ci crucea de la gâtul copilului va fi pavăza lui
e. Haine curate (noi) pentru copil
f. Ca şi daruri în numele pruncului nou botezat pot fi aduse Bisericii următoarele: ulei pentru candele, SAU vin roşu / alb, de preferabil dulce, din care se va oficia Sfânta Liturghie şi se vor împărtăşi toţi copiii, SAU flori care vor ajunge pe Sfânta Masă sau în faţa icoanelor
g. Ţinuta să fie una decentă, demnă de prezenţa într-un spaţiu sacru
Copilul nou botezat va primi imediat Taina Mir-Ungerii (Confirmarea), adică ungerea cu Sfântul şi Marele Mir cu care creştinul este uns o singură dată în viaţă, şi Prima Sfântă Împărtăşanie. Astfel copilul devine membru deplin al Sfintei Biserici, părinţii şi naşii având datoria de a aduce copilul cât mai des la Biserică, duminica la Sfânta Liturghie, pentru a-l împărtăşi cu Trupul şi Sângele lui Hristos.

Notă: ambii părinţi ai copilului trebuie să fie de faţă şi să ia parte la Slujba botezului!

Dragi părinţi, să vă trăiască copilaşul încreştinat după rânduiala Ortodoxă străbună, şi vă dorim ca împreună cu naşii să trăiţi la mulţi ani, cu sănătate şi bucurie!

ANUNŢ: Vă informăm că Parohia noastră vă pune la dispoziţie LUMÂNĂRI DE BOTEZ albe, ca acasă, pe care le puteţi cumpăra de la Pangarul Bisericii! De asemenea, vă rugăm să aduceţi la Biserică CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL COPILULUI pentru a putea prelua numărul de înregistrare civilă pentru Registrul parohial.