Sfânta Taină a Cununiei

Pentru TAINA SFINTEI CUNUNII în Biserica Ortodoxă - download fişier format .DOC

1. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE CIVILĂ / ÎNSCRIERE (vor aduce pentru arhivă o copie a respectivului certificat).
Constituţia României, art. 44: „Statul român recunoaşte căsătoria religioasă încheiată în faţa preotului numai după încheierea celei civile, astfel implicând drepturile legale şi îndatoririle unul faţă de altul şi faţă de copii, pentru că din punct de vedere juridic căsătoria religioasă nu are efecte juridice şi nici alte drepturi şi îndatoriri altele decât bisericeşti”

2. CEL PUŢIN O PERECHE DE NAŞI ŞI CEL MULT PATRU PERECHI, LA CARE SE POT ADĂUGA DUPĂ TRADIŢIE VORNICEII
Este obligatoriu ca naşii să fie botezaţi şi cununaţi în Biserica Ortodoxă pentru că ei reprezintă o mărturie vie de viaţă morală şi religioasă pentru miri.

3. MIRII SĂ NU AIBĂ NICI UN GRAD DE RUDENIE ÎNTRE EI ŞI FAMILIILE LOR
Acest lucru înseamnă să nu fie înrudiţi între ei până la al patrulea grad, adică nu se pot căsători nici verişorii de gradul doi între ei, nici măcar rudenie prin năşit (încuscrit), fiind socotite şi calificate ca „incest şi nelegiuire” – Matei 14.4

4. SĂ NU FIE IMPLICAŢI ÎNTR-O ALTĂ CĂSĂTORIE CIVILĂ SAU RELIGIOASĂ
Acest lucru aduce implicaţii penale din partea Statului, oricare ar fi el acest Stat, iar din partea Bisericii ar atrage mânia lui Dumnezeu

5. MIRII SĂ FIE BOTEZAŢI ORTODOX (pentru unul dintre ei se acceptă botezul catolic sau protestant, deoarece este săvârşit în numele Sfintei Treimi), exclus restul confesiunilor religioase în cadrul cărora botezul este o gravă erezie

6. ÎN CAZUL ÎN CARE UNUL SAU AMBII MIRI AU FOST IMPLICAŢI ÎNTR-O CĂSĂTORIE ANTERIOARĂ SE VOR ADUCE
a. actul de divorţ în original şi o copie care va rămâne la arhiva Bisericii
b. actul de divorţ bisericesc pentru cel care a fost căsătorit (care se eliberează de episcopul locului în care s-a oficiat cununia respectivei persoane, aceasta pentru faptul că nunta a doua şi a treia este acceptată în Biserica Ortodoxă ca o binecuvântare a Bisericii pentru ca cei doi să nu stea în păcat, şi totodată ca un remediu împotriva slăbiciunii omeneşti şi a desfrâului)
- O persoană nu poate fi cununată religios în Biserică mai mult de trei ori
- Desfacerea căsătoriei se face doar într-unul din următoarele cazuri: moartea unuia dintre soţi, adulter, intrarea în monahism cu acordul ambilor soţi

7. LUCRURILE NECESARE PENTRU TAINA CUNUNIEI
a. inele (verighete) de logodnă, care se vor aduce în cutia lor (menţionăm să NU fie aduse pe degete, chiar dacă au oficiat căsătoria la starea civilă de un timp oarecare. Punerea inelelor se face în Biserică şi cu binecuvântarea preotului în cadrul slujbei logodnei, premergătoare tainei cununiei)
b. lumânări (există lumânari speciale pentru cununie, relativ groase, preferabil de ceară curată, împodobite cu flori după bunul plac al fiecaruia. Acestea vor fi ţinute de naşi ca semn al reprezentării mirilor. De fapt la momentul înconjurării Sfintei Evanghelii nu se cântă întâmplător „Sfinţilor mucenici care bine v-aţi nevoit”, acesta simbolizând drumul continuu al soţilor spre cucerirea sfinţeniei. În acest cadru naşii participă efectiv cu lumânarea înaintea şi în urma mirilor ca semn simbolic al ajutorului necondiţionat dat mirilor)
c. un borcan de miere şi pişcoturi (sau după tradiţie cozonac şi vin roşu dulce. Aceasta simbolizează împărtăşirea mirilor dintr-un singur potir, „ambii miri în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, ca o singură fiinţă, un singur trup ce vor fi de acum înainte cei doi”)
d. opţional, ca şi daruri pentru Altar, care se aduc ca un gest de respect şi de mulţumire pentru Dumnezeu, pot fi: vin roşu dulce (din care se va săvârşi Sfânta Liturghie cu pomenirea binefăcătorilor), sau faină albă, curată (din care se va face prescuri pentru sărbători şi duminici de peste an), sau ulei (pentru candelele care ard în Biserică), sau tămâie, sau flori (care se vor aşeza înaintea icoanelor Altarului), acest lucru fiind o participare efectivă a mirilor la săvârâirea Sfintei Liturghii.

8. RECOMANDĂRI
Să se pregătească sufleteşte în săptămâna de dinaintea săptămânii nunţii
a. miercuri, joi, vineri şi sâmbătă să postească (postul ortodox este fără carne de orice fel, brânză, ouă, lapte, unt)
b. se vor pregati pentru taina spovedaniei care va fi sâmbătă seară, după Vecernia de la ora 6 (îşi va face fiecare o retrospectivă a sufletului în raport cu Dumnezeu; în acest sens de mare ajutor este îndreptarul pentru spovedanie de la Biserică sau menţiunile care apar în orice carte de rugăciuni cu referire la păcatele frecvente faţă de Dumnezeu, faţă de Biserică şi faţă de aproapele. Menţionăm că spovedania se face în faţa lui Dumnezeu cu suflet umilit şi smerit, Dumnezeu fiind cel care iartă prin mâna preotului, iar preotul este doar un martor al lui Dumnezeu pentru îndreptare, pentru sfătuire şi pentru redirecţionarea pe calea cea strâmtă a lui Dumnezeu)
c. Duminică vor participa la Sfânta Liturghie în cadrul căreia se vor împărtăşi cu Trupul şi Sângele lui Hristos (dacă au primit dezlegarea de la preotul duhovnic), astfel fiind purtători de Hristos. Ceea ce se realizează prin împărtăşirea cu Hristos se împlineşte în taina nunţii în care se unesc mirele şi mireasa şi împreună cu ei îl unesc pe Hristos, într-o unire veşnică divino-umană, ca o sudură între două metale pamânteşti şi Focul Divin, o unire în trei. Într-o pictură veche din catacombe ce reprezintă o nuntă îl înfăţişează pe Hristos în mijlocul mirilor, binecuvântându-i, de aceea în cadrul nunţii „să-l invităm pe Hristos ca în Cana Galileii, iar dacă în locul său veţi aduce pe slujitorii lui Hristos, pe Hristos însuşi veţi primi în mijlocul vostru” – Sf. Ioan Gură de Aur

9. ÎN CAZUL CĂSĂTORIILOR MIXTE (a deosebirilor de religie)
În conformitate cu art. 47 din Regulamentul de procedură al Bisericii Ortodoxe Române, „clericii sunt obligaţi să nu oficieze taina cununiei decât între ortodocşi asistaţi de naşi ortodocşi. Cei de alt cult sunt obligaţi ca înaintea căsătoriei să îndeplinească formalităţile de trecere la ortodoxie”
a. este nevoie în prealabil de aprobarea episcopului locului, iar în cazul aprobării slujba se săvârşeşte în Biserica Ortodoxă de preot ortodox
b. copiii ce se vor naşte din căsătoriile mixte să devină membri ai Bisericii Ortodoxe

10. NOTE
a. logodna, sau punerea inelelor, face parte din rânduiala nunţii, implică căsătoria civilă, şi se săvârşeşte odată cu taina nunţii. De ce nu se săvârşeşte separat? Pentru că nu poate fi o binecuvântare a Bisericii de a trăi împreună, nu reprezintă căsătoria celor doi, şi nu poate fi aprobarea tacită a Bisericii pentru concubinaj sau desfrâu. Logodna implică angajament, iar angajamentul total de fapt este „DA” în faţa Statului şi al Bisericii, prin căsătorie civilă şi religioasă, cu responsabilitatea ce ţine de fiecare act în parte
b. în cadrul cununiei sunt binevenite obiceiurile şi tradiţiile locului de unde provin mirii, incluzând şi porturi populare etc.
c. în cadrul festiv al tainei nunţii se cere o îmbrăcăminte decentă, adecvată locului sacru în care se oficiază (fără fuste mini şi decolteuri etc., care reprezintă lipsă de respect faţă de Divinitate, blasfemie şi pricină de sminteală). Menţionăm că respectul faţă de icoană şi faţă de Sfânta Evanghelie se realizează în primul rând prin faptul că nu este sărutată în cazul în care rujul de pe buze ar împiedica acest lucru; iar dacă nu-ţi poţi impune acest lucru, să te atingi numai cu fruntea de icoană
d . în cazul persoanelor din Republica Moldova care din cauza statutului nu pot să oficieze căsătoria civilă înaintea celei religioase se va înainta prin preot o cerere Mitropolitului Iosif spre aprobare, urmare căreia se va putea stabili o dată la care să se săvârşească cununia religioasă, ca apoi când va fi posibil din punct de vedere juridic să se săvârşească şi căsătoria civilă (când vor reuşi să ajungă în Republica Moldova)

Există vreme pentru toate, dar fiecare la vremea lor” – înţelepciunea lui Solomon, iar această vreme a voastră să o binecuvânteze Dumnezeu cu ani mulţi şi fericiţi şi Casă de Piatră!

Cu binecuvântări din partea preoţilor slujitori ai Parohiei Ortodoxe Române „Buna Vestire”şi „Duminica Sfinţilor Români” – Dublin, Irlanda

ANUNT: Vă informăm că Parohia noastră vă pune la dispoziţie LUMÂNĂRI DE CUNUNIE albe, ca acasă, pe care le puteţi cumpăra de la Pangarul Bisericii noastre!