Fiţi pe pace, aveţi-vă bine, nu vă sfădiţi!”
(Testamentul Marelui Şaguna, ale cărui Sfinte Moaşte se află în Sfânta noastră Biserică)
Atenţie! Noua locaţie a Bisericii noastre este 52B Western Way, Dublin 7 (clic aici pentru localizarea pe Google Maps)

Bine aţi venit !
Pe website-ul Parohiei noastre din Dublin înfiinţată în 2010 sub Omoforul (ascultarea) Patriarhiei Române. Începuturile Parohiei noastre coboară în timp până în 1981 când primii Preoţi Români, aflaţi atunci la studii post-universitare în Irlanda, s-au dăruit misiunii Ortodoxe în cadrul Parohiei multi-etnice Greceşti din Dublin, asigurând şi o slujire Românească neîntreruptă de la venirea primilor Români pe aceste meleaguri în 1991 până astăzi.
Dorim ca variata informaţie pusă pe această cale la îndemâna Dvs. să vă fie de un real folos, înnobilându-vă sufletul atât cu trairi duhovniceşti de Credinţă Drept-Măritoare cât şi cu profunde simţiri Româneşti.


Welcome !
To the website of the Romanian Orthodox Parish of The Annunciation and All Saints of Romania in Dublin served by Fr. Ioan Irineu CRACIUN and Fr. Petru Ioan VLAIC.
This partially bi-lingual site is a means of communication with Parishioners and Friends whom we wish to keep informed about the dynamics our Parish life.Icoana Bunei Vestiri
(25 Martie)
+
Icoana Sf. Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, parte din ale cărui Sfinte Moaşte se află în Biserica Parohiei noastre.

SĂPTĂMÂNA PAŞTILOR 2017 ÎN PAROHIA NOASTRĂ
Ghid liturgic


Se ştie că ne putem bucura intens de ceva numai în măsura în care ne-am şi pregătit intens şi am anticipat intens acel ceva, de exemplu o întâlnire cu cei dragi după o îndelungată absenţă.
La fel, bucuria Paştilor care se apropie vom simţi-o cu aceeaşi intensitate cu care am înţeles să ne şi pregătim intens pentru ea din timpul Postului Mare de 6 săptămâni = 40 de zile care se încheie acum, în vinerea dinaintea Floriilor, pe 7 aprilie.
Timpul de 40 de zile ne-a fost dat să ne curăţim de păcate - prin Spovedanie - fără de care înnoirea vieţii nu e posibilă, să postim de bucate dar şi de păcate, mai ales de răutate, să ne amintim de cei Bolnavi la cele 7 Sfinte Masluri precum şi de cei Adormiţi la cele 7 Pomeniri mari ale Morţilor, să ne deschidem inima către cei mai în lipsă decât noi şi să ne iertăm unii cu alţii.
Acum toate acestea s-au încheiat şi a sosit vremea reactualizării Marii Drame a Mântuirii noastre prin Pătimirile, Răstignirea, Moartea şi Învierea Domnului la care suntem chemaţi - prin Credinţa noastră – să o trăim în mod personal şi cu profundă simţire.
Sâmbătă, 8 aprilie cinstim Învierea lui Lazăr ca o pregustare a bucuriei Învierii Domnului, aducându-ne aminte de toţi cei adormiţi şi pomenindu-i la ultima slujbă de Pomenire a Morţilor în Biserică dinaintea Paştilor.
În Duminica Floriilor, 9 aprilie, cu crenguţe verzi în mâini sau o floare adusă de acasă (simbolul vieţii) îl vom întâmpina pe Mântuitorul la intrarea Sa în Cetatea Ierusalimului.
Luni, Marţi şi Miercuri, 10-12 aprilie, din Săptămâna Mare, ne vom aduna în Biserică seara, la prea-frumoasele noastre Denii (Slujbe de seară) în ambianţa de jale a doliului Bisericii. Mai demult, şi ar fi bine şi acum, credincioasele să se îmbrace în negru la Denii!
În Joia Mare, 13 aprilie, dimineaţa ne vom apropia de însăşi Taina esenţială a Bisericii, de Sfânta Împărtăşanie = Hristos Eucharistic, chiar în Ziua instituirii ei de către Domnul la Cina cea de Taină. Seara vom reauzi cutremurătoarele 12 Sfinte Evanghelii participând cu simţire la drama jertfei Domnului pe Crucea Răstignirii Sale scoasă acum din Altar în văzul şi spre închinarea noastră.
În Vinerea Mare, 14 aprilie, toată ziua Biserica va fi deschisă şi Slujbe oficiate la răstimpuri. La miezul zilei vom asista la cutremurătorul moment al Coborârii Trupului mort al Domnului de pe Cruce şi vom sta înaintea Mormântului Domnului = Sfântul Epitaf = Sfântul Aer, cu lumânări aprinse şi flori în mâini, uimiţi de suferinţele Domnului pentru mântuirea noastră. Seara cântăm mişcătorul şi de suflet răscolitorul Prohod al Domnului însoâind-o pe Maica Domnului în tânguirea ei fără seamăn. Apoi vom înconjura Biserica cu Prapori şi în sunetul clopotelor, reintrând în Biserică pe sub Sfântul Epitaf.
Urmează liniştea Sâmbetei celei Mari, 15 aprilie, şi a aşteptării Minunii Învierii din miez de noapte (în parohia noastră la ora 22 = miezul nopţii de Acasă şi de la Ierusalim!).
Nu există o emoţie mai mare decât aceea de a primi Lumina de Paşti din Lumina lui Hristos cel Înviat şi Veşnic Viu, singurul Dătător de sens existenţei noastre şi vom participa la Slujba de Paşti din Biserică, la finalul căreia coşurile credincioşilor pentru masa de Paşti vor fi sfinţite cu Aghiasmă.
Să reţinem că Anafora de Paşti (Paştele) va fi pusă la dispoziţia tuturor credincioşilor încă de la începutul Slujbei împreună cu lumânarea de Paşti.
Să fim atenţi cu cutiile în care sunt puse Paştele întrucât au înscris pe ele Sfânt Numele Domnului. Cei care nu doresc să păstreze acasă aceste cutii sunt rugaţi să le reînapoieze la Biserică pentru a le feri de orice profanare.
Mulţumim anticipat familiei donatoare a Paştilor din anul acesta, primul Paşte în Sfânta noastră Biserică cea nouă!
Să ne ajute Dumnezeu tuturor ca să ajungem să ne închinăm împreună Crucii şi Învierii Domnului prin care ne mântuim sufletele, bucurându-ne de aceste momente măreţe care reprezintă culmea pregătirii şi a aşteptării noastre pascale!